Har du elstolpe?

.

Vi vill be dig tänka på att inte låta sladden sitta inkopplad när elstolpen inte används samt att hålla kåpan låst hela tiden.

Anledningen är att vi vid flera tillfällen observerat, och sagt till, små barn som leker med uthängande sladdar.