Bostadsrättsföreningen registrerades 1983-10-31. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1984-08-30 och nuvarande stadgar registrerades 2019-11-18 hos Bolagsverket.

Föreningens fastighet förvärvades 1984 och består av fyra huskroppar. Byggnadens uppvärmning är värmepumpar och fjärrvärme.

Föreningen är självständig sedan den gick ur HSB och Brf Mimers styrelse sköter allt administrativt.