Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2020 och sträcker sig fram till 2049. 
Nedanstående åtgärder har genomförts:

Genomförd åtgärd  År  Kommentar 
Byte av samtliga armaturer i samtliga trapphus 2022  
Trädbeskärning och trädvård 2022  
Uppgradering av bredband 2022  
Takarbete: montering av vajersystem, snörasskydd mot  entrésidorna, montering av glidskydd, högtryckstvättning  2022  
samt mossbehandling, målning av plåtgarneringar på samtliga bostadshus, samt byte av lövsilar samt överstos på hus 17    
Byte av panel samt målning av samtliga garage och undercentral 2021  
Förbättring av panel och målning på alla cykelförråd 2021  
Ny värmecentral installerad (nya värmeväxlare samt frånluftsfläktar) 2020  
I samband med byte av frånluftsfläktar har även OVK utförts 2020  
Två cykelförråd, tillbyggnad vid hus 17 och kvartershuset har
fasadrenoverats och målats
2020

 
Byte av VVC-vändningar högst upp i samtliga hus 2020  
Stamspolning i samtliga lägenheter inklusive huvudledning, filmning 2019  
Byte av stamreglerventiler och termostater 2019  
Rengöring och byte av glykol i värmeåtervinningen 2019  
Ny taksäkerhet monterad (räcken, stegar m.m.) 2018  
Ny lekpark och nya träd runt lekparken 2017  
Byte av yttre skalskydd och bokningssystem 2016  
OVK 2016  
Målning av trapphus 2016  
Kompressorbyte värmecentral 2016 (Kompressor 3)
Byte av fläktar och elcentral föreningslokal 2015  
Inglasning av altan föreningslokal 2015  
Byte av fogar i fasaden Tuvv 17, 19, 21 och 23 2015  
Tvätt och målning av balkongsidor 2015  
Nedmontering av sopkaruseller och målning av soprummen 2014  
Avslutat renovering av golv på översta stora balkongerna 2014  
Byte av frånluftsfläktar till fastighetsventilation 2014  
Renovering och byte av maskiner i tvättstugan 2013  
Kittning av samtliga fönster 2013  
Stamspolning 2013  
Två balkonggolv på översta våningen renoverade 2011   
Nya träd planterade mot återvinningsstation 2011   
Nya markanläggningar runt p-platserna  2011   
Renovering av tak och nya armaturer i trapphus 2011  
Ny boulebana byggd 2010  
Nya leksaker till lekplatsen 2009  
Renovering av värmecentralen 2009  
Byte av putsplåt på taken 2008  
Renovering av föreningshuset etapp 3 (föreningslokalen) 2008  
Nya motorvärmaruttag till p-platser och garage 2008 Med temperaturgivare
Nytt styrsystem på ventilationen 2008  
Ny belysning 2007 Entréer, garage,  
    cykelförråd och
    föreningslokal
Målning och tätning av fönster 2007-2008  
Postboxar 2007  
Renovering av föreningshuset etapp 2 (tvättstugan) 2007  
Entrérenovering 2007  
Markanläggning 2007 Utanför
     föreningslokalen
Hobbylokal 2007  
Nytt låssystem 2006  
Renovering av föreningshuset etapp 1 (bastun) 2006  
Byte av lekställning på lekplatsen 2006  
Byte av balkongfronter nedre balkongerna 2006  
Ny veranda till föreningslokalen 2006  
Ommålning och renovering av fasad på föreningslokalen 2005  
Ommålning och renovering av fasad på samtliga cykelförråd 2005  
Ommålning och renovering av fasad på samtliga garage 2005  
Byte av elskåp på garagen 2005  
Byte av samtliga termostater på elementen 2005-2006  
Utbyggnad av värmecentral 2004  
8 nya p-platser med el 2004  
Gästparkering 2004  
Nyinstallation hiss 2003  
Installation bredband 2002  
Renovering av balkonger 2000-2003  
Badrumsrenovering 1993