Ordförande
Jeanette Olsson

Vice ordförande
Stefan Stålgärde

Ekonomi
Lars-Olof Olofsson

Sekreterare
Marita Bouzaabia

Ledamöter
Kjell Emilsson
Mikael Reimeringer

Suppleant
David Andersson

Husombud och valberedning:
Husombud
Kjell Emilsson

Valberedning
Birgitta Jonsson (sammankallande)
Jimmy Nore
Birgitta Åström