Kallelse till extra föreningsstämma

.

Datum och tid: Torsdagen den 26 april 2018 kl. 19.00
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om antagande av nya stadgar (andra beslutet)
9. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Vårstädning 5 maj

.

Lördagen 5 maj är det dags för vårstädning. Vi samlas utanför föreningslokalen klockan 10.00.

På fredagen kommer det en container där man kan slänga sina grovsopor. Det gäller inte bildäck, miljöfarligt avfall samt elektriska saker (sådana saker får man åka själv med till SRV återvinning i Jordbro).

Alla i Brf Mimer är hjärtligt välkomna att delta. Det är ett utomordentligt sätt att lära känna varandra samtidigt som vi gör det fint i föreningen.

Ett par timmar in i städningen blir det fikapaus med något sött till. Senare på dagen äter vi som vanligt en härlig lunchbuffé tillsammans.

Tänk på att träningslokalen och tvättstugan inte går att boka under städdagen.

Kallelse till föreningsstämman 2018

.

Datum och tid: Torsdagen den 19 april 2018 kl. 19.00
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Beslut om antagande av nya stadgar (första beslutet)
18. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Från 2018 ingår bredbandet

.

Styrelsen för Brf Mimer har i mötet för 2018 års budget beslutat att bredbandskostnaden ska ingå i månadsavgiften.

Har du inget abonnemang beställer du det via Bredbandsbolagets kundservice och talar om att det ska gå på vårt avtal. Du som redan har ett abonnemang behöver inte göra någonting. I abonnemanget ingår internetuppkoppling och ip-telefoni (ej samtalskostnad).

Adventsfika 10 december

.

Söndagen den 10 december klockan 16.00 är alla boende inom Brf Mimer hjärligt välkomna till föreningslokalen på adventsfika.

Föreningen bjuder på glögg, kaffe och skinksmörgås samt godispåsar till barnen.

Fler artiklar...