Vårstädning 2022

.

Lördagen 7 maj är det dags för vårstädning. Vi samlas utanför föreningslokalen klockan 10.00.

På fredagen kommer det en container där man kan slänga sina grovsopor. Det gäller inte bildäck, miljöfarligt avfall samt elektriska saker (sådana saker får man åka själv med till SRV återvinning i Jordbro).

Alla i Brf Mimer är hjärtligt välkomna att delta. Det är ett utomordentligt sätt att lära känna varandra samtidigt som vi gör det fint i föreningen.

Ett par timmar in i städningen pausar vi för kaffe och kaka. Senare på dagen äter vi som vanligt en härlig lunchbuffé tillsammans.

Tänk på att träningslokalen och tvättstugan inte går att boka under städdagen.

 

Kallelse till föreningsstämman 2022

.

Datum och tid: Torsdagen den 21 april 2022 kl. 19.00
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2.Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §. Inga ärenden anmälda.
18. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Adventsfika 12 december

.

Söndagen den 12 december klockan 15.00 är alla boende inom Brf Mimer hjärligt välkomna till föreningslokalen på adventsfika.

Föreningen bjuder på glögg, kaffe och skinksmörgås samt godispåsar till barnen.

Vi ser till att vi kan hålla avstånd till varandra.

Höststädning 16 oktober

.

Nu är det dags igen för Mimers höststädning. Vi träffas utanför föreningslokalen lördagen den 16 oktober klockan 10.00.

Träningslokalen, bastun och tvättstugan går inte att boka under städdagen.

På fredagen kommer en container för grovsopor. Observera att detta inte gäller för miljöfarligt avfall, bildäck eller elartiklar. 

Lite senare på dagen äter vi en härlig gemensam lunch.

Alla är varmt välkomna!

Information om byte av leverantör för sms/app-parkering

.

P-service informerar:

I vår strävan att hitta den bästa lösningen för våra kunder och parkörer så vill vi informera er om att vi kommer att byta leverantör av sms/app-parkering från EasyPark till Parkster.

P-service kommer succesivt att börja ändra betalapp på alla våra områden, då detta kommer att ta några veckor så ber vi er därför att vara uppmärksamma och se skyltning så rätt app används.

Från och med 1 september 2021 kommer endast Parkster att finnas som sms/app-leverantör på området.

Parkster erbjuder köp av parkeringsbiljett via app, sms och talsvar. Parkster-appen är gratis och beräknar alltid avgifterna för din parkeringsbiljett utan extra kostnader.

Se informationsblad om hur man köper parkeringsbiljett med hjälp av app, sms eller talsvar via Parkster på eran gäst- eller boendeparkering. Läs mer om Parkster på parkster.com.

 

Fler artiklar...