Nya stadgar

.

Beslut om antagande av nya stadgar (andra beslutet) togs av den extra föreningsstämman 26 april.

Bolagsverket registrerade de nya stadgarna 21 maj och de hittar du här eller i menyn "Om Brf Mimer".

Nytt försäkringsbolag från 1 maj

.

Föreningen har bytt försäkringsbolag från Länsförsäkringar till Trygg-Hansa. Du som medlem omfattas fortfarande av ett kollektivt bostadsrättstillägg och kontaktar istället Trygg-Hansa vid skadeanmälan eller frågor. Information och kontaktuppgifter hittar du här eller under menyn Ditt boende.

Kallelse till extra föreningsstämma

.

Datum och tid: Torsdagen den 26 april 2018 kl. 19.00
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om antagande av nya stadgar (andra beslutet)
9. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Vårstädning 5 maj

.

Lördagen 5 maj är det dags för vårstädning. Vi samlas utanför föreningslokalen klockan 10.00.

På fredagen kommer det en container där man kan slänga sina grovsopor. Det gäller inte bildäck, miljöfarligt avfall samt elektriska saker (sådana saker får man åka själv med till SRV återvinning i Jordbro).

Alla i Brf Mimer är hjärtligt välkomna att delta. Det är ett utomordentligt sätt att lära känna varandra samtidigt som vi gör det fint i föreningen.

Ett par timmar in i städningen blir det fikapaus med något sött till. Senare på dagen äter vi som vanligt en härlig lunchbuffé tillsammans.

Tänk på att träningslokalen och tvättstugan inte går att boka under städdagen.

Fler artiklar...