Ingen förvaring i trapphusen

.

 Var sak på sin plats, barnvagnar i barnvagnsförrådet och cyklar i cykelförrådet.

Det är framför allt för din och andras säkerhet som trapphusen ska vara fria från cyklar, barnvagnar och andra saker. Trapphuset är en viktig utrymningsväg och en brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från allt brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Blockera heller inte trapphuset. Framkomligheten får inte hindras eftersom trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.

Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.