Avläsning av elmätare

.

Avläsning av elmätarna gjordes sista december.

Ni som har förbrukat mer än stämmobeslutet har fått avläsningen i er postbox. Där står också beloppet för den överskjutande förbrukningen.

Beloppet läggs på hyresavin för april.