Stamspolning

.

I slutet av november är det dags för stamspolning av våra lägenheter. Vilket exakt datum som rör din fastighet/port, har du fått meddelande om i postboxen och i brevlådan.

Man kommer att stamspola i kök och badrum. Det är viktigt att man kommer in i alla lägenheter för att alla stammar ska bli spolade.

Om du inte är hemma det datumet måste du lämna nycklar till Mimers förvaltningskontor senast 07.30 samma dag.