Detaljplan för Söderbymalm 3:274 m. fl., Tuvvägen

.

Kommunen presenterade en detaljplan före jul som berör oss som bor på Tuvvägen. Information finns uppsatt i portarna och du kan läsa mer om det på Haninge kommuns hemsida.