Kaklade entréer

.

Under sommaren har våra entréer snyggats till med mörkt kakel.