Ventilation

För att du ska ha en bra luftkvalitet i ditt hem måste du ha en fungerande ventilation. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft.

För en bra ventilation ska du se till att:

 • dina spaltventiler (tilluftsventiler) är öppna så mycket som möjligt
 • rengöra både spaltventiler och frånluftsdon regelbundet

Tänk på att mycket smuts sätter sig i ventiler och ventilationskanaler, främst i frånluftskanalerna i kök och badrum.

 

Så här fungerar ventilationen i våra lägenheter

Fastigheten har ett fläktstyrt frånluftssystem. Det fungerar så att luften sugs ut via frånluftsdonen i kök, badrum och klädkammare, i vissa lägenheter även toaletten. Frånluftfläkten är placerad på vinden.

Installation av köks- eller badrumsfläkt får inte göras då installationen påverkar hela husets gemensamma ventilation.

Tilluften sker via spaltventiler, som är placerade i överkant vid fönstren, samt genom otätheter i huset.

Frånluftsdonen ställs vid en injustering av ventilationen in på ett visst antal liter/sekund. Denna inställning är nu mekaniskt låst och dokumenterad. Tar någon bort eller täcker för ett frånluftsdon eller ändrar inställningen på donet så påverkar det grannarnas kapacitet. Därför får du inte ändra inställningar eller bygga för eller ta bort frånluftsdonen. Det är dock tillåtet att kortvarigt ta bort donet så att man kan göra det ordentligt rent. Det räcker inte med bara en utvändig rengöring.

Du får inte byta don utan styrelsens medgivande. Det måste vara en speciell sort som är anpassad för vår typ av ventilation.

Spaltventilerna får inte blockeras, de ska vara öppna och rengjorda så att luften fritt kan strömma in i lägenheten.

Om inte spaltventilerna fungerar eller är öppna skapas undertryck i lägenheten vilket får till följd att det kommer ut matos och/eller röklukt i trapphuset och värsta fall i din egen eller grannens lägenhet. Ventilationsdonen skall alltid vara tillgängliga och får inte tas bort, byggas, tapetseras, eller kaklas över eller liknande.

 

Tecken på dålig ventilation kan vara:

 • Det bildas kondens på fönstren inomhus
 • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr
 • Lukt av matos och/eller rök
 • Det "tar emot" då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck)

 

Orsaker till bristfällig luftväxling/luftomsättning:

 • Spaltventiler har stängts eller har täppts till på annat sätt
 • Ventilationsdonen är smutsiga eller igensatta
 • Fläktsystem är ur funktion

 

Tips på hur du kan kontrollera ventilationen och förbättra din inomhusmiljö

 • Håll en bit toalettpapper eller liknande papper framför utsuget (frånluftsdonet) i köket och/eller badrummet. Om pappret sugs fast har man en fungerande ventilation.
 • Kontrollera att friskluft kommer in i din lägenhet. Är tilluftsventilerna öppna och rena?
 • Vädra! Det är det enklaste sättet att byta ut luften inomhus. Vädra med korsdrag under kort tid. Vädra med flera fönster öppna under en kort stund så blir värmeförlusten minimal.
 • Vid matlagning och användning av spiskåpan bör du inte öppna köksfönstret för då sprids matos i resten av bostaden. Öppna istället ett fönster i intilliggande rum.
 • Kontrollera att filtret i spiskåpan är rent och se till att det rengörs med jämna mellanrum.
 • Torka upp fukt från golv och väggar efter att du har duschat/badat. Öppna fönster eller ha dörren till badrummet på glänt.
 • Kontrollera alltid med styrelsen innan ombyggnad av lägenheten att montage/ändringar är tillåtna.