Föreningen äger och förvaltar fastigheten Slätmossen 1:190 i Haninge kommun, Stockholms län.

Fastigheten består av fyra huskroppar med 129 lägenheter, 4 lokaler och 28 garage. Lägenhetsfördelningen är:

1 rum med kök: 37
2 rum med kök 41
3 rum med kök: 23
4 rum med kök: 23
5 rum med kök: 5

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 8 740 kvadratmeter, varav 8 306 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 434 kvadratmeter utgör garageyta.

Av föreningens 129 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt och 28 garage upplåts samtliga med hyresrätt. Det finns 120 p-platser och av dessa har 42 el-stolpe.