Ommålning av vindsskivor

.

För ett par veckor sedan hade vi en lastbil med skylift på gårdarna. De slipade bort gammal färg och målade om våra vindsskivor. Genom detta förlängde vi livslängden på skivorna och säkrar också upp att väder och vind inte kommer åt oskyddade ställen.