Ny sophantering

.

Från och med den 23 juli i år kommer sopnedkasten på varje våningsplan att plomberas och stängas.

Brf Mimers styrelse har länge tampats med föreningens sophantering eftersom SRV meddelat att de inte längre kan genomföra sophämtningen på samma sätt som tidigare och att vår nuvarande sophantering därför kommer att behöva bytas ut.

Styrelsen har därför tagit beslut om att gå ifrån sopnedkasten och de nuvarande soprummen och istället övergå till sopkärl som kommer att ställas ut på utvalda platser inom föreningens område.

Två sopkärl kommer att finnas för Tuvvägen 17. Dessa kommer att stå där det idag står två sopkärl för metall och andra icke brännbara material (som istället kommer att tas bort).

Sex sopkärl för Tuvvägen 19, 21 och 23 kommer att stå vid boulebanan där det idag står två sopkärl för metall och andra icke brännbara material (som istället kommer att tas bort).

I sopkärlen ska mat- och hushållsavfall kastas. Övrigt avfall som returpapper, tidningar, pappersförpackningar; förpackningar av hård eller mjuk plast, metallförpackningar, returglas och småbatterier ska kastas i respektive behållare på återvinningsstationen vid infarten till Tuvvägen.