För dig som har en e-postadress via oss

.

Om du har en brfmimer.se-adress har du kanske märkt att det går bra att skicka e-post men det kommer ingen e-post till dig.

Det här beror på att föreningen bytte e-postleverantör i fredags. Det gick lite fort och information hann inte gå ut till alla som blev berörda. Vi har bytt från Wopsa till Microsoft Office 365.

Observera: innan du ändrar inställningarna så se till att spara undan den e-post från det gamla kontot som du vill behålla (som ligger i inkorgen och skickat). Efter att du angett de nya inställningarna skrivs det gamla kontot över, i alla fall om du använder IMAP.

Inställningar för server för hämtning av e-post:
POP
Server: outlook.office365.com
Port: 995
Krypteringsmetod: TLS

IMAP
Server: outlook.office365.com
Port: 993
Krypteringsmetod: TLS

SMTP
Server: smtp.office365.com
Port: 587
Krypteringsmetod: STARTTLS

Utgående server behöver du inte ändra. Användarnamnet är din e-postadress. Lösenordet är nytt och eftersom vi inte kan skicka det till dig får du kontakta Stefan Stålgärde (kvällstid) så kan han tala om ditt nya lösenord. Det kan du sedan ändra efter att du loggat in. 

För att läsa e-post utan program så loggar du in på portal.office.com med din e-postadress och ditt lösenord (tidigare var det brfmimer.se/webmail).