Nya stadgar

.

Beslut om antagande av nya stadgar (andra beslutet) togs av den extra föreningsstämman 26 april.

Bolagsverket registrerade de nya stadgarna 21 maj och de hittar du här eller i menyn "Om Brf Mimer".