Parkering inom området

.

Det händer att bilar parkeras utanför portarna, i vändplanerna eller på andra ytor som inte är markerade parkeringplatser. Vi vill påminna om att det råder parkeringsförbud inom hela området utom på angivna hyrda parkeringsplatser eller på gästparkeringen.

Skylten om parkeringsförbud passerar du en bit in på Tuvvägen (sitter på samma stolpe som skylten om 30-hastighet). Vid varje låst bom sitter sedan en skylt om förbud mot trafik med motordrivna fordon.

Brf Mimer har inget egenintresse i att våra medlemmar eller deras besökare bötfälls. Alla eventuella intäkter tillfaller parkeringsbolaget.