Räckena klara

.

Nu är parkeringsräckena klara. Det som återstår är lite linjemålning för några platser och sedan ska trädgårdsgruppen snygga till runtomkring. Arbetet har tagit många veckor men slutresultatet blev verkligen ett lyft för våra parkeringar och grönområden!