Armaturerna bytta i hus 21 och hus 23

.

Nu har alla våningsplan i alla hus fått nya fina armaturer.