Problem med tvättstugebokning

.

Vi har ett problem med programvaran i bokningssystemet som gör att medlemmar inte längre kan boka tider via hemsidan. Felet ligger i bokningssystemet och har ingenting att göra med hur den egna datorn är konfigurerad.

Leverantören är medveten om problemet och arbetar på att ta fram en lösning. När den är klar kommer vi att uppdatera bokningssystemet och då ska problemet lösas. Vi har inget exakt leveransdatum ännu men så fort det fungerar igen så talar vi om det här på hemsidan.