Håll nya tvättstugan ren och fin

.

Lämnar du tvättstugan så som du själv vill finna den?

Nu har Brf Mimer gjort stora investeringar i en ny fin tvättstuga och det är därför viktigt att vi tar hand om den, inte minst av säkerhetsskäl.

Luddfiltrena i torkskåpen och i torktumlarna måste rengöras efter varje användning för att minska brandrisken.
I rengöring av tvättstugan ingår även urtorkning av tvättmedels- och sköljmedelsfacken samt rengöring av golvet.
Tomma tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar återvinns av medlemmarna själva och slängs inte i tvättstugan!

En gemensam tvättstuga är en förmån för alla bostadsrättsmedlemmar, inte minst ur ett privatekonomiskt perspektiv, så låt oss alla ta hand om den på bästa sätt!

Vänliga hälsningar
Styrelsen