Under frågor och svar har boendedelen fått svar på några av de vanligaste frågorna som våra medlemmar har.