Under sommaren har våra entréer snyggats till med mörkt kakel.