Problemet med programvaran i bokningssystemet är löst. Nu går det att boka tvättstugan igen via bilden/länken här till höger på sidan.