Föreningen har bytt försäkringsbolag från Länsförsäkringar till Trygg-Hansa. Du som medlem omfattas fortfarande av ett kollektivt bostadsrättstillägg och kontaktar istället Trygg-Hansa vid skadeanmälan eller frågor. Information och kontaktuppgifter hittar du här eller under menyn Ditt boende.